Tarievenlijst

Naar aanleiding van een intakesessie met het kind, in aanwezigheid van de ouders, maak ik een coachovereenkomst. Hierin omschrijf ik kort de hulpvraag van het kind en ik formuleer een globaal plan van aanpak. In de coachovereenkomst bied ik een coachtraject op maat aan, met de bijbehorende prijs. Na ondertekening van de coachovereenkomst gaat het traject van start.

Daarnaast is het mogelijk om coaching per sessie in te kopen. Hiervoor en voor de overige diensten die ik aanbied, gelden onderstaande tarieven.

Tarieven per 1 maart 2021:

Dienst Prijs
Vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek Kosteloos
Intakesessie met kind en ouders EUR 50,00
Coaching per sessie EUR 50,00
Gezinssessie EUR 50,00
(Eind)evaluatie met ouders EUR 45,00
Verslaglegging (op verzoek) EUR 45,00 per verslag
KRAGT training (groepstraining, 5 sessies van 2 uur) EUR 155,00
Pony Power voor kids training EUR 295,00
Lezingen Prijs in overleg
Reiskosten buiten gemeente Bergeijk EUR 0,19 / km

In bovenstaande tarieven zijn ook de kosten voor voorbereiding en uitwerking, kort overleg (mail of telefoon), gebruik van materialen en bijscholings- en lidmaatschapskosten verwerkt. Tevens is een kort eindverslag in de prijs inbegrepen. Tussentijdse verslagen worden alleen op verzoek en tegen betaling gemaakt. Diensten van KEI! Coaching zijn per 1 januari 2020 vrijgesteld van BTW met uitzondering van de Pony Power voor Kids training. De genoemde kosten voor de Pony Power voor Kids training zijn inclusief 21% BTW.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. Bij niet tijdig afmelden, worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Intake sessies en losse coachsessies worden na iedere sessie per mail gefactureerd. Indien wordt gekozen voor een coachtraject op maat worden de kosten bij aanvang van het traject gefactureerd. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk.
Betaling van de KRAGT training en de Pony Power voor kids training vindt voorafgaand aan de training plaats. Bij voldoende inschrijvingen volgt een factuur. Na betaling van de factuur is de inschrijving definitief.