Image

Pony Power voor kids

Samen met Renilde Bersi van praktijk voor Remedial Teaching en Psychomotoriek Leren in ZICHT geef ik de Pony Power voor kids training. Dit is een unieke sociale vaardigheidscursus voor jonge kinderen vanaf 6 jaar. De lesmethode is gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ondersteunen van emotionele groei. Voor de training maken we gebruik van de IJslandse ponies van Renilde. De training vindt plaats in Hooge Mierde.

Paarden zijn kuddedieren. Ze zijn voor hun overleving afhankelijk van onderlinge communicatie. Die communicatie vindt voornamelijk plaats door lichaamstaal. Dit maakt dat paarden enorm gevoelig zijn voor het oppikken van signalen die je bewust of onbewust uitstraalt via je houding. In hun communicatie doen paarden niet aan kunstjes. Ze reageren eerlijk en puur op datgene wat zij waarnemen bij de ander.
Dat betekent dus dat, wanneer jij bijvoorbeeld een grens aan wilt geven aan het paard, je duidelijk zult moeten zijn. Als je niet duidelijk bent in je communicatie zal het paard dwars door je grenzen gaan. Hij trapt niet in aangeleerde zinnetjes of gebaren. Hij voelt aan of je het écht meent en zal daar zijn reactie op aanpassen.

In de Ponypower-trainingen laten we kinderen ervaren hoe ze op een effectieve en respectvolle manier kunnen communiceren en zich zo weerbaarder leren opstellen. Door het uitvoeren van allerlei grondoefeningen met de ponies leren de kinderen al doende wat wel werkt en wat niet. De kinderen krijgen opdrachten mee naar huis om tussen de trainingsdagen mee aan de slag te gaan, zodat ze het geleerde ook thuis en in hun eigen omgeving in de praktijk kunnen brengen. Want dat is waar het uiteindelijk om draait: dat kinderen in het dagelijks leven zelfvertrouwen uitstralen en voor zichzelf kunnen opkomen.

De cursus bestaat uit 5 lessen met elk een eigen thema en een terugkomdag na ongeveer 6 weken. De thema's hebben direct verband met hele praktische situaties, waar het kind in het dagelijks leven mee te maken heeft.
Doordat we de thema's uitleggen aan de hand van de leefwijze van paarden (bijvoorbeeld lichaamstaal, ruimte nemen, samenwerken, balans vinden), kunnen de kinderen op een heel speelse manier met en van de andere kinderen en ponies leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen en gaan hiermee aan de slag in oefeningen met de ponies.

Er is veel beweging in deze cursus, letterlijk omdat de kinderen en de ponies elkaar in beweging zetten, maar zeker ook in figuurlijke zin. Door in beweging te komen worden tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen in beweging gebracht. Kinderen worden daardoor meer bewust van hun eigen handelen, hun eigen zijn en hun eigen plek in het geheel.

Enkele weken voor de start van een nieuwe training organiseren we een informatiemiddag. Op deze middag zijn ouders en hun kinderen welkom. Ouders kunnen tijdens deze middag meer informatie van ons krijgen over de training en de kinderen kunnen, onder begeleiding, kennis maken met de ponies. Er is op deze middag ook de gelegenheid om direct in te schrijven voor de training.

Zie voor de actuele data voor infomiddagen en trainingen de agenda of de facebook-pagina. Aanmelden voor de informatiemiddag of de training kan via ponypowerdekempen@gmail.com